அஷ்ட லட்சுமிகள்: 8 வகை செல்வம் தருபவள்

செல்வம், ஞானம், உணவு, மனவுறுதி, புகழ், வீரம், நல்ல புதல்வர்கள், விரும்பியதை விரைவாக முடிக்கும் ஆற்றல் இவையே அஷ்ட ஐஸ்வரியங்களாகும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here