குலதெய்வ ஆசீர்வாதம் கிடைக்க இலுப்பை எண்ணெய் தீபம்

குலதெய்வத்தை நினைத்து நம் வீட்டில் ஒரு இலுப்பை எண்ணெயில் தீபம் ஏற்றினால் நிச்சயம் உங்கள் குலதெய்வத்தின் ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற முடியும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here