காரிய தடை நீக்கும் கணபதி காயத்ரி மந்திரம்

‘விநாயகர்’ என்ற சொல்லுக்கு இவருக்கு மேல் தலைவன் இல்லை. ஒப்புயர்வற்றவர், இடையூறுகளை நீக்குபவர், தீயவர்களை அடக்குபவர் என பல பொருள்கள் கூறப்படுகின்றன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here