முன்ஜென்ம பாவங்களை கண்டறிந்து தீர்ப்பது எப்படி?

எல்லாம் நன்றாக இருந்தும் ஏதோ ஒன்று நம் முன்னேற்றத்தை தடுத்து கொண்டே இருக்கும். அப்படி தடுத்து கொண்டிருக்குமானால் அது நீங்கள் முன்ஜென்மத்தில் செய்த பாவங்களின் பிரதிபலனாக கூட இருக்கலாம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here