சொந்த படம் தயாரிக்க பயப்படும் இயக்குனர்

ஆனால் தற்போது இயக்குனர், தயாரிப்பாளராக மாறி சிறு படங்களை தயாரித்து வருகிறாராம். இதனால் தான் இயக்கும் அடுத்த படத்தை நீங்களே தயாரித்து வெளியிடுங்கள் என்று பலர் இயக்குனரிடம் கூற, அதற்கு அவர் என்னால் முடியாது என்று பயந்து கூறுகிறாராம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here