மலேசியாவில் இறப்பிற்கு முக்கிய காரணியாக இருதய நோய்

ஈப்போ: மலேசியாவில் இறப்புக்கு இதய நோய் முக்கிய காரணமாக உள்ளது என்று புள்ளிவிவரத் துறை தெரிவித்துள்ளது. அதன் “இறப்புக்கான காரணங்கள் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள்” இல், கடந்த ஆண்டு நாட்டில் மரணத்திற்கு முக்கிய காரணியாக இஸ்கிமிக் இதய நோய் பட்டியலிட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு மொத்தம் 16,374 இறப்புகள் அல்லது 109,164 மருத்துவ சான்றிதழ் பெற்ற இறப்புகளில் 15% இதய நோய் காரணமாக நிகழ்ந்தன.

நாட்டில் இறப்புகளுக்கு இரண்டாவது முக்கிய காரணம் நிமோனியா (12.2%), பெருமூளை நோய்கள், (8%), போக்குவரத்து விபத்துக்கள் (3.8%) மற்றும் மூச்சுக்குழாய், மூச்சுக்குழாய் மற்றும் நுரையீரல் (2.4%) ஆகியவற்றின் வீரியம் மிக்க நியோபிளாசம் ஆகும்.

மலேசியாவில் ஆண்களின் இறப்புக்கு இஸ்கிமிக் இதய நோய் முக்கிய காரணியாக உள்ளது. அதே சமயம் பெண்களுக்கு மரணத்திற்கு முக்கிய காரணம் நிமோனியா தான்.

0 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்டவர்களில் 3.3% பேர் போக்குவரத்து விபத்துக்களால் இறந்தவர்கள் என்று வயதுக்குட்பட்டவர்களின் இறப்புக்கான முக்கிய காரணங்கள் தெரியவந்துள்ளதாக அந்தத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

15 முதல் 40 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு, 20.6% பேர் போக்குவரத்து விபத்துக்களால் இறந்தனர். மேலும், 41 முதல் 59 வயதுக்குட்பட்டவர்களில் 18% பேர் இஸ்கிமிக் இதய நோய் காரணமாக இறந்தனர்.

60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு, அவர்களில் 16% பேர் இஸ்கிமிக் இதய நோய்களால் இறந்தனர்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here