அப்பல்லோ 14 விண்கலம் சந்திரனில் தரையிறங்கிய நாள் -பிப்.5- 1971

அமெரிக்காவால் சந்திரனில் ஆய்வு செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. இந்த விண்கலம் 1971- ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 5-ந்தேதி அலன் ஷெப்பர்ட், ரூசா, எட்கார் மிட்ச்செல் ஆகியோருடன் சந்திரனில் தரையிறங்கியது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here