100 செயற்கைக்கோள்கள்- 1,200 மாணவர்கள் இணைந்து கண்டுபிடித்தனர்

1,200 மாணவர்கள் இணைந்து 12 கிராம் முதல் 60 கிராம் வரை எடை கொண்ட 100 செயற்கை கோள்கள் நாளை பலூன் மூலம் விண்ணில் பறக்க விடப்படுகின்றன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here