நாடுகளின் தலைநகரங்களை மனப்பாடம்!

 –சொல்லி அசத்தும்   3 வயது தமிழகச் சிறுமி

சார்ஜாவில் வசித்து வரும் 3 வயது தமிழக சிறுமி காதம்பரி 196 நாடுகளின் தலைநகரங்களை மனப்பாடமாக சொல்லி அசத்தி வருகிறார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here