இங்கிலாந்து அரச வாழ்க்கை துறப்பு!

இளவரசர் ஹாரி நிரந்தரமாக விலகல்!

இங்கிலாந்து இளவரசர் ஹாரி, அரச குடும்பத்தில் இருந்து நிரந்தரமாக விலகியதாக பக்கிங்காம் அரண்மனை அறிவித்துள்ளது.இளவரசர் ஹாரி

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here