இந்தியாவில் அமைதியாக வாழ தகுதியான நகரங்கள் எவை?

இந்தியாவில் தொல்லைகள் இன்றி அமைதியாக வாழ்வதற்கு உகந்த சூழ்நிலை உள்ள நகரங்களில் பெங்களூருவுக்கு முதலிடம் கிடைத்துள்ளது. சென்னை 4- ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here