இந்தியா உள்பட 4 நாட்டு தலைவர்களின் பாதுகாப்பு பேச்சுவார்த்தை

-மார்ச் மத்தியில் நடைபெறுகிறது

இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய 4 நாடுகள் இணைந்து, ‘குவாட்’ என்ற கூட்டணியை கடந்த 2017- இல் உருவாக்கின.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here