குவாட் உச்சநிலை மாநாடு

 –நடப்பு ஆண்டு இறுதியில் மீண்டும் நடைபெறும் !

இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா ஆகிய 4 நாடுகள் கொண்ட வலுவான கூட்டமைப்பு குவாட் ஆகும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here