இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன்

-அடுத்த மாதம் இந்தியா வருகிறார்

இங்கிலாந்து தனது வர்த்தக தொடர்புகளை ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்துடன் விரிவுபடுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here