சீன தடுப்பூசியை எடுத்து கொண்ட பாகிஸ்தான் பிரதமர்

பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் சீனாவின் சினோபார்ம் தடுப்பூசியின் முதல் டோஸ் எடுத்து கொண்டுள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here