உலக சிட்டுக்குருவி தினம்: மார்ச் 20

நேற்று சிட்டுக்குருவி நாள்

சிட்டுக் குருவி முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொரிக்கும் பறவையினத்தைச் சேர்ந்த உயிரினமாகும். சிட்டுக் குருவிகள் பசரீன்கள் குடும்பத்தைச் சார்ந்தவை.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here