இதுவரை நாம் தமிழர் மாற்றியது என்ன?

-மாற்று அரசியல் மலரட்டுமே!

நாம் தமிழர் கட்சி தொடங்கப்பட்ட 12 ஆண்டுகளில் அவர்கள் நிகழ்த்திய அரசியல் மாற்றம் தான் என்ன? விரிவாகப் பார்ப்போம்…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here