ஒரே பிரசவத்தில் ஒன்பது குழந்தைகள்

 இறைவன் மிகப் பெரியவன். தாய்மை அதனினும் வலியது

பெரும்பேறு பெற்ற தாய்மை!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here