பன்மொழிப்புலவர் கா.அப்பாதுரை மறைந்த நாள்: மே 26, 1989

தன்மொழி சிறப்பென செய்த பன்மொழியாளர்

பன்மொழிப்புலவர் என அனைவராலும் அழைக்கப்பட்ட கா.அப்பாத்துரை குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆரல்வாய்மொழி என்னும் ஊரில் 1907-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 24- ஆம் தேதி பிறந்தார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here