டாப் க்ளோவின் நிகர லாபம் 346% உயர்ந்து 7.87 பில்லியனாக உள்ளது

ஆகஸ்ட் 31, 2021 (FY21) முடிவடைந்த நிதியாண்டில் டாப் க்ளோவ் கார்ப்பரேஷன் பெர்ஹாட்டின் நிகர லாபம் 346% உயர்ந்து வெ. 7.87 பில்லியனாக இருந்தது. இந்த ஆண்டிற்கான வருவாய் 127% அதிகரித்து RM7.24 பில்லியனில் இருந்து RM16.40 பில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது.

Bursa Malaysia ஒரு அறிக்கையில், உலகின் முன்னணி கையுறை தயாரிப்பாளர் செயல்திறனை வலுவான தேவை மற்றும் தற்போதைய தொற்றுநோயால் உந்தப்பட்ட சராசரி விற்பனை விலைகளுடன் (ASPs) காரணம் என்று கூறினார். இதற்கிடையில், குழுவின் நிகர பண நிலை ஆகஸ்ட் 31 வரை RM2.05 பில்லியனாக  இருந்தது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here