குடியேற்ற தடுப்பு முகாம்களில் உள்ள குழந்தைகளுக்கான ATD முன்னோடி திட்டத்தின் SOP விரைவில் முடிவு செய்யப்படும்

கோலாலம்பூர், டிசம்பர் 14 :

குடியேற்ற தடுப்பு முகாம்களில் உள்ள குழந்தைகளின் நல்வாழ்வை உறுதி செய்வதை இலக்காகக் கொண்டு, தடுப்புக்காவலுக்கு மாற்று (ATD) முன்னோடி திட்டத்திற்கான நிலையான இயக்க நடைமுறைகள் (SOP) விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று துணை உள்துறை அமைச்சர் II டத்தோ ஜோனாதன் யாசின் கூறினார்.

இந்த விவகாரத்தை முடிவு செய்ய உள்துறை அமைச்சகம் மற்றும் பெண்கள், குடும்பம் மற்றும் சமூக மேம்பாட்டு அமைச்சகம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முன் கவுன்சிலிங் கூட்டம் டிசம்பர் 23 அன்று நடைபெறும்.

“இந்த குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் போது, சரியான கவனிப்பு போன்ற அனைத்து முக்கிய கூறுகளும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக, நியமிக்கப்பட்ட அரசு சாரா நிறுவனங்களின் ஈடுபாட்டுடன் ATDக்கான SOP கட்டமைப்பு உடனடியாக உருவாக்கப்படும்,” என்று அவர் இன்று நாடாளுமன்றத்தின் கேள்வி பதில் அமர்வின் போது கூறினார்.

குடிவரவு தடுப்பு முகாம்களில் உள்ள குழந்தைகளிடையே மனநலப் பிரச்சினைகளை நிர்வகிப்பதற்கான அரசாங்கத்தால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் குறித்து டத்தோஸ்ரீ அசாலினா ஓத்மான் சைத் (BN-Pengerang) இன் கேள்விக்கு ஜொனாதன் இவ்வாறு பதிலளித்தார்.

தடுப்புக்காவல் அல்லது தற்காலிக தடுப்பு முகாம்களில் உள்ள குழந்தைகள் குடும்ப பராமரிப்பு ஆதரவைப் பெறுவதை உறுதிசெய்ய ATD முன்மொழியப்பட்ட ஒரு மாற்று முறையாகும் என்று அவர் கூறினார்.

மேலும் அக்டோபர் 11 வரை, நாடு முழுவதும் உள்ள தடுப்பு முகாம்களில் சுமார் 1,425 குழந்தைகள் அல்லது 19,772 கைதிகளில் 7.5 விழுக்காட்டினர் குழந்தைகள் மற்றும் சிறுவர்களாவர்.

– பெர்னாமா

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here