அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல் – 3 இடங்களில் தேசிய முன்னணி முன்னிலை

  1. ஜோகூர் பாரு: அதிகாரப்பூர்வமற்ற முடிவுகளின்படி, யோங் பெங்கில் (N19) தேசிய முன்னணியின் லிங் தியான் சூன் 1,382 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார். பக்காத்தானின் ஆலன் டீ (4,472) மற்றும் பெரிகாத்தானின் சூசன் வோங் (1,006) ஆகியோருடன் ஒப்பிடும்போது லிங் 5,854 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளார். யோங் பெங்கில் 33,053 வாக்காளர்கள் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

2. பாலோவில் (N30) 2,460 வாக்குகள் பெற்று பக்காத்தான் ஹராப்பான் (1,721),   பெரிகாத்தான் நேசனல் (423), பெஜுவாங் (47) ஆகியோருக்கு எதிராக மாநிலத்   தேர்தல்களில் முன்னிலை வகிக்கிறார்.

3. பாரிசான் நேஷனல் மாநிலத் தேர்தல்களில் பெக்கான் நானாஸில் முன்னிலை வகிக்கிறது. பக்காத்தான் ஹராப்பான் வேட்பாளர் டிஏபியின் இயோ துங் சியோங் (3,735), பெரிகத்தான் நேசனலின் டத்தோ டான் சின் ஹாக் (1,653), பார்ட்டி வாரிசனின் ஹிஷாமுதீன் புஸ்ரி (799) ஆகியோருக்கு எதிராக டான் எங் மெங் 6,545 வாக்குகள் பெற்றார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here