சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்களை நீண்ட காலம் கண்காணிக்க நவீன கருவி கடலுக்கடியில் பொருத்தப்பட்டது

சார்ஜா:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here