மாமரங்களில் அதிகளவு பூக்கள் பூத்துக்குலுங்குவதால் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு

இந்த ஆண்டு பருவமழை நன்றாக பெய்துள்ளதாலும் மாமரங்களில் அதிகளவு பூக்கள் பூத்துள்ளதாலும் வெயில் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here