15 வெளிநாடுகளில் தலைமைப் பொறுப்புகள்

பதவிகள் வகிக்கும் 200 இந்திய வம்சாவளியினர்

அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து உள்பட 15 வெளிநாடுகளில் 200 இந்திய வம்சாவளியினர் தலைமை பதவிகளை வகித்து வருகிறார்கள்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here