நாசாவின் ‘பெர்சவரன்ஸ்‘ விண்கலம்

-செவ்வாய் கிரகத்தில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கியது

நாசாவின் பெர்சவரன்ஸ் என்ற விண்கலம் வெற்றிகரமாக செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கியது என நாசா தெரிவித்துள்ளது.விண்கலம் தரையிறங்கியதை கொண்டாடும் நாசா விஞ்ஞானிகள்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here