பிரதமர் பிரயுத் சான் ஓச்சா மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் !

நாடாளுமன்றத்தில் தீர்மானம் தோல்வி…..

தாய்லாந்து நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் பிரயுத் சான் ஓச்சா மீதான நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் தோல்வியடைந்தது.பிரதமர் பிரயுத் சான் ஓச்சா

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here