பாஸ்போர்ட்டுக்கு பதிலாக ஸ்மார்ட் முறையில் முக அடையாளம்

 – பயணம் செய்ய புதிய வசதி

துபாய் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பாஸ்போர்ட்டுக்கு பதிலாக ஸ்மார்ட் முறையில் முக அடையாளம் மூலம் பயணம் செய்யும் புதிய வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here