மியான்மரில் நிலவும் சூழலை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறோம்

 – ஐநாவில் இந்தியா கருத்து

மியான்மரில் நிலவும் சூழலை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறோம் என ஐக்கிய நாடுகள் அவையில் இந்தியாவுக்கான நிரந்தர தூதர் டிஎஸ் திருமூர்த்தி தெரிவித்தார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here