சூயஸ் கால்வாயின் குறுக்கே சிக்கிக்கொண்ட சரக்கு கப்பல்…

-முற்றிலும் முடங்கியது போக்குவரத்து

சூயஸ் கால்வாயில் சரக்கு கப்பல் ஏற்படுத்திய விபத்தினால் நீர் வழித்தடம் முற்றிலுமாக முடக்கப்பட்டு போக்குவரத்து தடைபட்டது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here