சூயஸ் கால்வாயில் இயல்பு நிலை

 – கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்கியது

சூயஸ் கால்வாயில் சிக்கிய எவர் கிவன் சரக்கு கப்பல் கரையிலிருந்து நகர்த்தப்பட்டு மிதக்கத் தொடங்கியதால் அங்கு முற்றிலும் இயல்பு நிலை திரும்பியது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here