எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அடைந்த முதல் பெண்மணி

 ஜூன்கோ டபெய்: மே 16- 1975

இமைக்கும் தூரத்தில் இமயம்

ஜப்பானில் பிறந்த ஜூன்கோ டாபி 10-வயதாக இருக்கும் போதே மலையேறும் பயிற்சியில் சேர்ந்தார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here