செம்மொழி என்று தமிழ்மொழி கண்ட நாள்: ஜூன் 6- 2004

தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் 

தமிழ் மொழி தமிழர்களினதும், தமிழ் பேசும் பலரதும் தாய்மொழி ஆகும். தமிழ் திராவிட மொழிக் குடும்பத்தின் முதன்மையான மொழிகளில் ஒன்றும் செம்மொழியும் ஆகும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here