மியான்மரில் 2 ஆண்டுகளில் தேர்தல்

 ராணுவம் உறுதியளித்திருக்கிறது!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here