நாட்டின் தொழில்துறை குறியீடு 10.8% வளர்ச்சியடைந்துள்ளது

நாட்டின்  தொழில்துறை உற்பத்தி  குறியீடு (ஐபிஐ) ஆகஸ்ட் 2022 இல் 13.5 சதவீத வளர்ச்சியுடன்  ஒப்பிடும்போது  செப்டம்பர் 2022 இல் ஆண்டுக்கு ஆண்டு (y-o-y) 10.8 சதவீதம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது  என்று  புள்ளிவிவரத் துறை (DoSM) தெரிவித்துள்ளது.

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு சுரங்கம் (+15.0 சதவீதம்), உற்பத்தி துறை (+10.4 சதவீதம்) மற்றும் மின்சாரத் துறை (+ 4.1 சதவீதம்) ஆகியவை பெரும் பங்களித்துள்ளன.சுரங்கத் துறை வளர்ச்சியானது  இயற்கை எரிவாயு குறியீடு (+21.0 சதவீதம்) மற்றும் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் மின்தேக்கி குறியீடு (+7.2 சதவீதம்) ஆகியவற்றால் முன்னணியில் உள்ளது.

உற்பத்தி வளர்ச்சிக்கு பங்களித்த முக்கிய துணைத் துறைகளாக  மின் மற்றும் மின்னணு பொருட்கள் (+15.5 சதவீதம்); பெட்ரோலியம், ரசாயனம், ரப்பர் , பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் (+6.5 சதவீதம்)  போக்குவரத்து  சாதனங்கள் மற்றும் பிற உற்பத்தி பொருட்கள் (+21.6 சதவீதம்) உள்ளன.

உற்பத்தித் துறையானது உள்நாட்டு சார்ந்த (+11.2 சதவீதம்) மற்றும் ஏற்றுமதி சார்ந்த தொழில்களால் (+10.1 சதவீதம்) இயக்கப்படுகிறது என்று DoSM கூறியது.

செப்டம்பர் 2022 உடன் முடிவடைந்த மூன்றாவது காலாண்டில், உற்பத்தி குறியீடு (+13.4 சதவீதம்), மின்சாரக் குறியீடு (+9.0 சதவீதம்) மற்றும் சுரங்கக் குறியீடு (+8.6 சதவீதம்) ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி காரணமாக ஐபிஐ 12.2 சதவீதம் வளர்ச்சியடைந்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here