ஜாஹிட், ஃபதில்லா ஆகியோர் துணைப்பிரதமர்கள்

பக்காத்தான் ஹராப்பான் தலைவர் அன்வார் இப்ராஹிம் தலைமையிலான ஐக்கிய அரசாங்கத்தில் அம்னோவின் அகமது ஜாஹித் ஹமிடி மற்றும் கபுங்கன் பார்ட்டி சரவாக்கின் ஃபதில்லா யூசுப் ஆகியோர் துணைப் பிரதமர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஸாஹிட் கிராமப்புற அபிவிருத்தி அமைச்சராகவும் இருப்பார். அதே வேளையில் ஃபதில்லா பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் மற்றும் பொருட்கள் அமைச்சராக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here