266 பதிவு செய்யப்படாத தனியார் சமயப் பள்ளிகள் ஜோகூரில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன

மாநிலத்தில் பதிவு செய்யப்படாத அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத 266 தனியார் சமயப் பள்ளிகளை ஜோகூர் இஸ்லாமிய சமயத் துறை (JAINJ) அடையாளம் கண்டுள்ளது என்று ஜோகூர் சட்டசபையில் இன்று தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த பள்ளிகளில் 31 தஹ்ஃபிஸ் பள்ளிகள், 12 போண்டோக் பள்ளிகள், 10 இஸ்லாமிய ஆரம்ப பள்ளிகள் மற்றும் 213 பாலர் பள்ளிகள் உள்ளடங்கியதாக மாநில இஸ்லாமிய சமய விவகார குழு தலைவர் ஃபேர்ட் காலிட் கூறினார்.

JAINJ பாலர் பள்ளிகளுக்கு பதிவு செய்ய வேண்டிய கடமை பற்றிய விழிப்புணர்வை தீவிரமாக ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஜோகூரில் பதிவுசெய்ய விரும்பும் தஹ்ஃபிஸ் பள்ளிகள் இஸ்லாமிய சமயப் பள்ளி சட்டத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பல ஒப்புதல் செயல்முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கான் பெக் செங்கின் (PH-பெங்கரம்) கேள்விக்கு அவர் பதிலளித்தார்.

அனுமதி பெறுவதில் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் தஹ்ஃபிஸ் பள்ளிகளை JAINJ தொடர்ந்து கண்காணித்து உதவி செய்யும் என்று Fared கூறினார். மொத்தம் 37 தனியார் சமயப் பள்ளிகள் முழுப் பதிவைப் பெறுவதற்கான செயல்பாட்டில் உள்ளன என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here