குடியரசு தினவிழாவில் சிறந்த அணிவகுப்பு :

ஜாட் படைப்பிரிவுக்கு ராஜ்நாத் சிங் கோப்பை 

குடியரசு தினவிழாவில் சிறந்த அணிவகுப்பை வெளிப்படுத்திய ஜாட் படைப்பிரிவுக்கு ராஜ்நாத் சிங் கோப்பை வழங்கி பாராட்டினார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here