ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களின் ஏவுகணை அழிப்பு

– சவுதி கூட்டுப்படை அதிரடி

ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் ஏவிய ஏவுகணையை சவுதி கூட்டுப்படைகள் வழிமறித்து அழித்து உள்ளதாக சவுதியில் இருந்து வரும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here