2050-  ஆம் ஆண்டுக்குள் நான்கில் ஒருவருக்கு செவித்திறன் பிரச்சின ஏற்படும்

உலக சுகாதார அமைப்பு தகவல்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here