எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தை பாக்கிஸ்தான் நிறுத்த வேண்டும்

 – ஐ.நா. கூட்டத்தில் இந்தியா கண்டிப்பு

அரசு ஆதரவுடன் நடக்கும் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தை பாகிஸ்தான் நிறுத்த வேண்டும் என்று ஐ.நா. கூட்டத்தில் இந்தியா தெரிவித்தது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here