ஜோ பைடன் உதவியாளராக இந்தியர்

வெள்ளை மாளிகை ராணுவ அலுவலக      இயக்குராகவும் இருக்கிறார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here