ராணுவத்தின் அடக்குமுறை

தீவிரமடையும் மக்கள் போராட்டம்

ராணுவத்தின் இத்தகைய அடக்குமுறைகளுக்கு மத்தியிலும் மியான்மரில் போராட்டம் தொடர்ந்து தீவிரமடைந்து வருகிறது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here