ஜூலியஸ் சீசர் கொல்லப்பட்ட நாள்

– கி.மு. 44- மார்ச் 15 ஆம் நாள்

கி.மு. நூறாம் ஆண்டு பிறந்த ஜூலியஸ் சீசர் கிரேக்க வரலாற்றின் மாபெரும் வீரராகவும், அறிவிற்சிறந்த இலக்கியவாதி மற்றும் சீர்திருத்தவாதியாகவும் போற்றப்படுகிறார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here