இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன்

ஆஸ்ட்ரஜெனகா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டார்

ஆஸ்ட்ரஜெனகா தடுப்பூசியால் ரத்த உறைவு ஏற்படுவதற்கான எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை என்று உலக சுகாதார அமைப்பும், ஐரோப்பிய மருந்து ஒழுங்கு முறை ஆணையமும் தெரிவித்துள்ளன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here