மறைந்த ஓமன் மன்னருக்கு காந்தி அமைதி விருது

 – இந்திய அரசு அறிவிப்பு

மறைந்த ஓமன் மன்னர் சுல்தான் காபூஸ் பின் சேட் அல் சேட்டுக்கு 2019-ம் ஆண்டுகான மகாத்மா காந்தி அமைதி விருது வழங்குவது என ஒருமனதாக தேர்வு செய்தது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here