இலங்கைக்கு எதிரான போர்க்குற்ற தீர்மானம்

 -ஐ.நா.வில் நிறைவேறியது

போர்க்குற்ற தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக 22 நாடுகளும், எதிராக 11 நாடுகளும் வாக்களிக்க இலங்கைக்கு எதிரான போர்க்குற்ற தீர்மானம் ஐ.நா.வில் நிறைவேறியது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here