டி.கே. பட்டம்மாள் பிறந்த தினம்: மார்ச் 28 1919

டி. கே. பட்டம்மாள் என்று பரவலாக அறியப்படும் தாமல் கிருஷ்ணசாமி பட்டம்மாள் 1919- ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 28 ஆம்தேதி பிறந்தார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here