இந்தியாவுக்குத் தேவையான அவசரகால உதவிகள்

 –அமெரிக்கா வழங்கும்ஜோ பைடன்

செய்நன்றி என்பது மனிதர்களின் உயர்ந்த குணம்.  அப்படிச்செய்கின்றவர்கள் உயர்ந்த இடத்தில் போற்றப்படுவர். அந்த வகையில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் மதிக்கப்படுகிறார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here