இங்கிலாந்து இளவரசி பீட்ரைஸ் கர்ப்பம்

 – ராணி  2ஆம் எலிசபெத் மகிழ்ச்சி!

இளவரசி பீட்ரைசுக்கு குழந்தை பிறக்கிறபோது அந்தக் குழந்தை ராணி இரண்டாம் எலிசபெத்தின் 12- ஆவது கொள்ளுப்பேரக்குழந்தை என்ற அந்தஸ்தைப் பெறும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here